Kadra Polski rocz.2002 Konsultacja Gizycko 15-18.XII.2016
Dodane przez zibi dnia Grudzie 16 2016 00:00:00
 Trzecia  konsultacja Kadry Polski rocznika 2002 w tym roku
Tym razem Kadra Polski spotka  siê w  COS-ie w  Gizycku
W dniach 15-18.XII.2016 szesnastu zawodników bêdzie  trenowaæ‡ pod okiem trenerów kadry: Romana Prawicy, Jaros³awa Jakubca, £ukasza Rabczyñskiego i Wojciecha Bychawskiego.

Zakoñczy³o siê zgrupowanie w Gi¿ycku. Zanotowali¶my jedna zmianê. W miejsce kontuzjowanego Jeremiasza Marciniaka powo³any zosta³ zawodnik Siarki Tarnobrzeg Jakub Saramak.
Jakub jest 34 zawodnikiem sprawdzanym przez trenerów

Rozszerzona zawarto newsa
 Trzecia  konsultacja Kadry Polski rocznika 2002 w tym roku
Tym razem Kadra Polski spotka  siê w  COS-ie w  Gizycku
W dniach 15-18.XII.2016 szesnastu zawodników bêdzie  trenowaæ‡ pod okiem trenerów kadry: Romana Prawicy, Jaros³awa Jakubca, £ukasza Rabczyñskiego i Wojciecha Bychawskiego.


Informacje o kadrach na SKM s± nieoficjalne zaczerpniête z Internetu i ze ¼róde³ w³asnychPOWO£ANI ZAWODNICY

Szymañski Konrad
Zastal Zielona Góra
183 cm.
Zapert Patryk
MKS D±browa G.
184 cm

K³aczek Kacper
Mickiewicz Katowice
193 cm
Gordon Kacper
Polonia Warszawa
178

Czoska Nikodem
UKS 7 Trefl Sopot
185 cm

Bia³achowski Kamil
Sudety Jelenia G.
196 cm.
Chodukiewicz B.
MKS D±browa G.
201 cm

Ambroziak Jakub
Polonia Warszawa
188 cm
Kolasiñski Nataniel
Novum Bydgoszcz
177 cm
Tomaszewski W.
Biofarm BJ Poznañ
191 cm

Marchewka Kacper
Kasprowiczanka
189 cm.
Saramak Jakub
Siarka Tarnobrzeg

.
Zieniewicz Jan
WKK Wroc³aw
199 cm.
Zaj±c Patryk
Spójnia Stargard
195 cm.
Lis Piotr
UKS 7 Trefl Sopot
178 cm

Zió³kowski Daniel
UKS 7 Trefl Sopot
187 cm
Przygotowa³ ZIbi

WSPÓLNA FOTKA  KADR ROCZNIKA 2002 I 2001