U-20 MP 2017 JUNIORZY STARSI rocz.1997/98 przed æwieræfina³ami
Dodane przez zibi dnia Stycze 13 2017 16:00:00
 Koniec rozgrywek Juniorów Starszych U20 rocznik 1997 i m³.
WKK Wroc³aw, Trefl Sopot, Rosa Radom i Biofarm BJ Poznañ
,,pauzuj±,, w æwieræfina³ach bo wywalczyli sobie pó³fina³
Pozosta³e 24 dru¿yny 27 stycznia rozpoczynaj± æwieræfina³y w czterech grupach. Jakie to bêd± grupy i gdzie odbêd± siê æwieræfina³y dowiemy dowiemy siê jutro 18 grudnia po godzinie 14.00

zobacz jak wygl±daj± koszyki przed losowaniem

Rozszerzona zawarto newsa
 Do walki o Mistrzostwo Polski U-20 (Junior Starszy) w sezonie 2016/2017 w Polsce zg³osi³0 siê 41 dru¿yn (rok temu  44) z dwunastu województw. W tym sezonie do rozgrywek nie zg³osi³y siê zespo³y z 4 województw (¦wiêtokrzyskie, Podlaskie, Warmiñsko-Mazurskie i Opolskie) Najwiêcej zespo³ów (6) zg³osi³y strefy Katowice, Gdañsk i Warszawa, najmniej (3) Kraków. Tytu³u Mistrzowskiego rocznika 1997 broni WKK Wroc³aw, rok temu U-20 wygra³ zespó³ Asseco Gdynia

W rozgrywkach MP U20 sezon 2016/2017  wezm±  udzia³ 24 dru¿yny które zajê³y cztery pierwsze miejsca w 4 strefach silnych i po trzy dru¿yny w 4 strefach s³abszych (ranking województw). Mistrzowie stref mocnych zagwarantowa³y sobie udzia³ w MP od pó³fina³ów dru¿yny z 2,3 i 4 miejsca zagraj± w æwieræfinale z 4 æwieræfina³ów po 2 najlepsze dru¿yny awansuj± do pó³fina³ów

Wiele zwi±zków okrêgowych  w ubieg³ym roku wprowadzi³o nowe czytelne strony (ostatnio WZkosz) BRAWO. Czekamy jeszcze na nowe strony: Zachodniopomorskie, Ma³opolskie i Lubelskie o ¦wiêtokrzyskim nie wspominamy bo nie jest dobrze z koszykówk± w tym województwie

W tym roku zmieniono zasady. W pierwszej kolejno¶æ kluby wysy³aj± aplikacje o przyznanie organizacji turnieju nastêpnie odbywa siê losowanie grup

16.I.2017 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
18.I.2017 godz.13.00  losowanie - przyznanie organizacji æwieræfina³ów
27.I -29 I.2017 Æwieræfina³y
1.II.2015 godz.`13.00  losowanie - przyznanie organizacji pó³fina³ów
10-12.II.2017 Pó³fina³y
15.II.2015  godz.13.00 przyznanie organizacji Fina³ów
22-26.II.2015  Fina³y

Kto Faworytem do Mistrza Polski ? Jakie sk³ady zespo³ów kto uby³ kto doszed³
czekamy na wasze ciekawe komentarze
 
STREFA: GDAÑSK (6) Pomorskie (6) Warmiñsko-Mazurskie (0)

1 Trefl Sopot S.A.19 Pó³fina³
2 Asseco Gdynia 19  Æwieræfina³
3 GAMA SKS Starogard Gd.16  Æwieræfina³
4 STK Czarni PERLA S³upsk 13 Æwieræfina³

5 Politechnika Gdañska 12
6 MTS Basket Kwidzyn11

Mecz bara¿owy

STK Czarni PERLA S³upsk - MTS Basket Kwidzyn  79 : 63
MTS Basket Kwidzyn - STK Czarni PERLA S³upsk 86 : 101 
 
STREFA: WROC£AW  (4) Wspólna liga Dolno¶l±skie (3) Lubuskie (1)

1. WKK Wroc³aw   12 pkt.  Pó³fina³
2. WKS ¦l±sk I Wroc³aw 10 pkt.  Æwieræfina³
3. SKM Zastal Zielona Góra 8 pkt.  Æwieræfina³
4. UKS Gimbasket Wroc³aw  6 pkt. Æwieræfina³


STREFA: WARSZAWA (6)  Liga Mazowiecka (6) Liga Podlaska (0)

1. Rosa Sport Radom 19 pkt.
2. Legia Warszawa 16
3. MUKS Basket - AZS PW - Wawer 13
4. UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 12
5. MUKS Piaseczno 11
6. KS Legion Legionowo 9

Turniej Bara¿owy z udzia³em zawodników SMS PZKOSZ W³adys³awowo

KS Rosa Sport Radom - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 67:62
Legia Warszawa - MUKS Basket - AZS Politechnika Warszawska - Wawer   72:51
Basket AZS Politechnika Warszawska  Wawer - GIM 92 Ursynów Warszawa 31:53
KS Rosa Sport Radom - Legia Warszawa 82:38
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - Legia Warszawa 87:53
KS Rosa Sport Radom - MUKS Basket - AZS Politechnika Warszawska - Wawer 77:51

1. Rosa Sport Radom  Pó³fina³
2. UKS GIM 92 Ursynów Warszawa Æwieræfina³
3. Legia Warszawa   Æwieræfina³
4. MUKS Basket - AZS PW - Wawer Æwieræfina³


STREFA: POZNAÑ (5) Liga Wielkopolska (2) Liga Zachodniopomorska (3)

1 BIOFARM BJ Poznañ 5 / 10
2 KS SPÓJNIA Stargard 6 / 9
3 MKKS ¯AK Koszalin 6 / 9
4 MKK PYRA Poznañ 5 / 8
5 BOMBARDIER Szczecin 6 / 6

WYNIKI I RUNDY
BIOFARM BJ BOMBARDIER SZCZECIN  126 : 34
MKK PYRA MKKS ¯AK KOSZALIN  83 : 74
BIOFARM BJ KS SPÓJNIA STARGARD  94 : 39
MKK PYRA BOMBARDIER SZCZECIN  75 : 60
BIOFARM BJ MKKS ¯AK KOSZALIN  93 : 52
MKK PYRA KS SPÓJNIA STARGARD  72 : 53

1 BIOFARM BJ Poznañ Pó³fina³
2 MKK PYRA Poznañ Æwieræfina³
3 MKKS ¯AK Koszalin Æwieræfina³
4 KS SPÓJNIA Stargard  Æwieræfina³

5 BOMBARDIER Szczecin

STREFA: KATOWICE (6) ¦l±skie (6) Opolskie (0)

1 MKS D±browa Górnicza  19 pkt.    Æwieræfina³
2 AZS AWF Katowice  19  pkt.   Æwieræfina³
3 MOSM Tychy  16  pkt.  Æwieræfina³

4 MUKK Pszczyna 14 pkt.
5 MCKiS Czelad¼  11 pkt.
6 Pogoñ Ruda ¦l±ska  9 pkt.

STREFA: BYDGOSZCZ (6) Liga Kujawsko-Pomorska (3) Liga £ódzka (3)


1 KKS Pro-Basket Kutno 19   Æwieræfina³
2 TKM W³oc³awek 18  Æwieræfina³
3 KSK Noteæ Inowroc³aw 16  Æwieræfina³

4 MKS Ósemka Skierniewice 13   
5 £KS Szko³a Gortata £ód¼ 12
6 Twarde Pierniki Zryw Toruñ 12

STREFA: KRAKÓW (3) 
Ma³opolskie (3) ¦wiêtokrzyskie (0)


1 KK Uniwersytet Rolniczy Kraków  8 pkt.  Æwieræfina³
2 TS Wis³a Kraków   5   Æwieræfina³
3 KS Korona AGH Kraków   5 Æwieræfina³


STREFA: RZESZÓW (5)
Liga Podkarpacka (3) Liga Lubelska (2)

1. ZKS STAL Stalowa Wola 16 pkt. Æwieræfina³
2. MKS START I Lublin SA 14 Æwieræfina³
3. Ku¼nia-SMS Stalowa Wola 12  Æwieræfina³

4. KKK MOSiR Krosno 8
5. MKS START II Lublin SA 7

Koniec rozgrywek Juniorów Starszych U20 rocznik 1997 i m³.
WKK Wroc³aw, Trefl Sopot, Rosa Radom i Biofarm BJ Poznañ
,,pauzuj±,, w æwieræfina³ach bo wywalczyli sobie pó³fina³
Pozosta³e 24 dru¿yny 27 stycznia rozpoczynaj± æwieræfina³y w czterech grupach. Jakie to bêd± grupy i gdzie odbêd± siê æwieræfina³y dowiemy dowiemy siê jutro 18 grudnia po godzinie 14.00

KOSZYK 1
MKS D±browa Górnicza 
Pro-Basket Kutno
KK UR Kraków
Stal Stalowa Wola
WKS ¦l±sk Wroc³aw
Asseco Gdynia 
 
KOSZYK 2
UKS GIM92 Ursynów
MKK Pyra Poznañ
Mickiewicz Katowice
TKM W³oc³awek
Wis³a Kraków
Start Lublin   

KOSZYK 3
SKM Zastal Zielona Góra
SKS Starogard Gdañski
Legia Warszawa
¯ak Koszalin
MOSM Tychy
Noteæ Inowroc³aw   

KOSZYK 4
Korona AGH Kraków  Mistrz Ma³opolski
Ku¼nia Stalowa Wola
Gimbasket Wroc³aw
Czarni PERLA S³upsk
Basket AZS PW Wawer
Spójnia Stargard

Przygotowa³ Zibi