Medali¶ci MP U16 lata 1990 - 2016
Dodane przez zibi dnia Stycze 09 2017 00:14:17
MP U16 w latach  1990 - 2007 by³y podci±gniête pod Ogólnopolsk± Olimpiade M³odzie¿y w Sportach Halowych. W 2007 wybra³em siê po raz pierwszy na wielki fina³ kadetów. Zastanawia³em siê dlaczego akurat Prudnik jest organizatorem, skoro w finale nie ma zespo³u gospodarzy. Odpowied¼ by³a jasna -  województwo Opolskie by³o organizatorem XV OOM M³odzie¿y. Przez kolejne 9 lat by³em na ka¿dych Fina³ach MP. Pierwszym organizatorem który oficjalnie zaprosi³ SKM by³ klub Basket Team Opalenica. Przez te 10 lat nie obejrza³em tylko jednego meczu o z³oto U16. W roku 2009, po trzech dniach pobytu we Wroc³awiu wyjecha³em na Gale M³odzie¿owej Koszykówki w moim rodzinnym mie¶cie Rudzie ¦l±skiej

Rozszerzona zawarto newsa
MP U16 w latach  1990 - 2007 by³y podci±gniête pod Ogólnopolsk± Olimpiade M³odzie¿y w Sportach Halowych. W 2007 wybra³em siê po raz pierwszy na wielki fina³ kadetów. Zastanawia³em siê dlaczego akurat Prudnik jest organizatorem, skoro w finale nie ma zespo³u gospodarzy. Odpowied¼ by³a jasna -  województwo Opolskie by³o organizatorem XV OOM M³odzie¿y. Przez kolejne 9 lat by³em na ka¿dych Fina³ach MP. Pierwszym organizatorem który oficjalnie zaprosi³ SKM by³ klub Basket Team Opalenica. Przez te 10 lat nie obejrza³em tylko jednego meczu o z³oto U16. W roku 2009, po trzech dniach pobytu we Wroc³awiu wyjecha³em na Gale M³odzie¿owej Koszykówki w moim rodzinnym mie¶cie Rudzie ¦l±skiej

Od roku 2008 sytuacja siê zmieni³a.W Olimpiadzie m³odzie¿y uczestnicz± kadry wojewódzkie U-15, czyli 15-to latkowie. Pierwsza taka Olimpiada odby³a siê w Wa³brzychu

Przejd¼my jednak do Kadetów U-16. Po Olimpiadzie w Prudniku to ju¿ PZKosz decyduje, kto bêdzie organizatorem Fina³ów MP U-16. Gospodarzem wielkiego fina³u jest jeden z 8 zespo³ów bior±cych udzia³ w 5 dniowym turnieju. W 2008 roku by³ to Stargard Szczeciñski,

Je¶li znacie takich zawodników napiszcie do nas. Chêtnie „zaznaczymy” ich w tej tabelce. Jeszcze milej bêdzie, je¶li przy¶lecie stare, dru¿ynowe fotki. Wspomnieñ czar ...

ROK
FINA£........................
Z£OTO........................
SREBRO..........................
BR¡Z..............................
ROCZNIK
MVP....................
2016
Radom             SKM 
UKS 7 Trefl Sopot
Hensfort Przemy¶l
TKM W³oc³awek
2000
 
2015Radom              SKMChromik ¯ary
Rosa Sport Radom
UKS 7 Trefl Sopot
1999
 
2014Tarnobrzeg        SKMWKK Wroc³aw
¦l±sk Wroc³aw
TKM W³oclawek
1998
 
2013Opalenica          SKMPolonia Warszawa
UKS 7 Trefl Sopot
Basket Team Opalenica
1997
 
2012Gdynia              SKMGTK Gdynia
Gim 92 Ursynów
¦l±sk Wroc³aw
1996
 
2011Kraków             SKMKormoran Sieraków
Czarni Slupsk
Pyra Poznañ
1995
 
2010Opalenica          SKMWKK Wroc³aw
Basket Team Opalenica
GTK Gdynia
1994
 
2009
Wroc³aw             SKMZastal Zielona Góra
WKK Wroc³aw
GTK Gdynia
1993
 
2008
Stargard Szcz.    SKM £KS £ód¼
MKS MOS Pruszków
Kasprowicz Inowroc³aw
1992
 
2007
Prudnik*           SKMCzarni S³upsk
Sportino Inowroc³aw
Korona Kraków
1991
 
2006
Kêtrzyn*Start £ód¼
UKS 7 Prokom Trefl Sopot
Sportino Inowroc³aw
1990
 
2005
Bychawa*
Pyra Hera Poznañ
Prokom Trefl Sopot
Polonia Warszawa
1989
 
2004
Ostrów Wielkopolski*
¦l±sk Wroc³aw
Pyra Poznañ
Kusy Trójka Kosz Szczecin
1988
 
2003
Kielce*
Pu³awski Warszawa
¦l±sk Wroc³aw
Trójka Kosz Szczecin
1987
 
2002
Zielona Góra*
Ósemka Wejherowo
Polonia Warszawa
Odra Wodzis³aw ¦l±ski
1986
 
2001
Prudnik*MKS Kusy Szczecin
Pyra Poznañ
¦l±sk Wroc³aw
1985
 
2000Piotrków Trybunalski* Komfort Stargard Szcz.
Pyra Todmar Poznañ
Glimar Gorlice
1984
 
1999
Bychawa* Basket 2000 Sosnowiec
Polonia Warszawa
MKS Wroc³aw
1983
 
1998
Szamotu³y* Unia Tarnów
£KS £ód¼
Sport Poznañski Poznañ
1982
 
1997
Jaros³aw* Unia Tarnów
Legia Warszawa
MKS wroc³aw
1981
 
1996
Kwidzyn* Stal Bobrek Bytom
Aspro Wroc³aw
AZS Lublin
1980
 
1995
Katowice* Zastal Zielona Góra
Stal Ostrów Wlkp.
Unia Tarnów
1979
 
1994
Kraków* Korona Kraków
Polonia Warszawa
Instal Bialystok
1978
 
1993
Bia³ystok* ¦l±sk Wroc³aw
Stal Ostrów Wlkp.
Unia Tarnów
1977
 
1992
Koszalin* AZS Koszalin
Zastal Zielona Góra
Polonia Warszawa
  
1991
Wrze¶nia*Gwardia Wroc³aw
Zryw Chorzów
Polonia Warszawa
  
1990
Ko³obrzeg* Skra Warszawa
MKS Gdynia
Lech Pozna¼
  

W latach 1990-1992 rozgrywane jako U17
* OOM lub OSM
Przed 1990 - BRAK DANYCH

KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA  (punkty: z³oto 5 srebro 3 br±z 1)


 M
WOJEWÓDZTWO
Z£OTO
SREBRO
BR¡Z
PUNKTY
 1Mazowieckie
3
7
3
      39
 2Dolno¶laskie
5
3
4
      38
 3Pomorskie
4
5
2
      37
 4Wielkopolskie
2
6
3
      32
 5Ma³opolskie
3
-
4
      19
 6Lubuskie
3
1
-
      18
 7Zachodniopomorskie
3
-
2
      17
 8¦l±skie
2
1
1
      14
 9£ódzkie
2
1
-
      13
10
Kujawsko-Pomorskie
-
1
4
        7


TOP 6 Najlepsze kluby  (punkty: z³oto 5 srebro 3 br±z 1)


 MKLUB
Z£OTO
SREBRO
BR¡Z
PUNKTY
 1
¦l±sk Wroc³aw
 2 2 2      18
 2Polonia Warszawa
 1 3 3      17
 3Pyra Poznañ
 1
 3 1      15
 Trefl Sopot
 1
 3 1      15
 6WKK Wroc³aw
 2 1 -
      13
 Zastal Zielona Góra
 2 1 -
      13


ROK ORGANIZATORZ£OTO................................................... SREBRO............................................BR¡Z..................................................
 2009
 
Wroc³aw
 U-16 PZKosz
1.ZASTAL Zielona Góra  rocz.1993/94
Matczak,Gielo,Sirjatowicz, Dybek, Andrejczuk,Krawczyk,Mehmeti,Mruk
Trubacz,Michalewicz,Wroñski,Kopij
WKK Wroc³aw
Nied¼wiedzki, Koelner, Berezowski, Szymkiewicz, Kilian, Markowski, Grzeliñski, Martyniak, Józefiak, B³aszczyk, Tratkowski
£KS £ód¼
Michalak,Leñczuk,¦wit,Kowalczyk
Kucharek,Kisiel,Janas, Paluch,Kaczmarek
Krze¶lak,Morawiec
 2008
 Stargard
 Szczeciñski
 U-16 PZKosz
1.£KS £ód¼  rocz.1992/93
Kaczmarek,Kuczmera,Grapow,Bartosiewicz
Grodzki, Wiaderny, Michalak Binkowski Fokczyñski, Ku¼niarek, Pe³ka, Paradowski
MOS Pruszków
Dziewanowski,Romanowicz,Kuligowski,Migdalski Duniec,Jastrzêbski,Wo³oszm,Soko³owski, Adamczewski,Poniatowski,Tybora,Szczurkowski
Kasprowicz Inowroc³aw
Nowaczyk,Budzyñski,Sparniuk,£awiñski Koz³owski,Danielewski,Paw³owski,Dêbowski Karnowski,Pietrzak,Rych³owski,Mu¿yñski 
 2007
 
Prudnik
 OOM
 Opolskie
1.Czarni S³upsk   rocz.1991/92
Gajewski,Magnuszewski,Osiñski,¦urek Rzeczkowski,Skibiñski,Skrzypek,Sobczyñski P.¦ciga³a S.¦ciga³a,¦widziñski,Raczkowski
2.ISS Sportino Inowroc³aw
Rych³owski, Wierzbicki, Rak, Popowski, Mierzejewski, Ograbek, StêŜewski,Kuflewicz Piotrowski, Kowalczyk,Pawlonka, Barszczyk
3.Korona Kraków
Szul, Pasek, Kostecki, Król, 
Kumiszcza, Fra¶, £awicki,Mucha
Czepczyk, Chmielewski, Proficz, Lorek
 2006
 Kêtrzyn
 OOM
 Warm.-Maz.
1.Start £ódz   rocz. 1990/91
Bogucki, Drelich, Gaj, Gajewski, Juniak
Kopaszewski, Kordasz, Milcarz, Pietrzko
Rosinski, Samiec, Witaszewski
2.Prokom Trefl Sopot
Kreft, Samson, Bachleda,  Komosa,  Szuba Patro,Maryniewski, £uczak, Trawinski Smoczynski, Mruk, Kar³owski
3.ISS Sportino Inowroc³aw
Szczechowicz, Wierzbicki, Sroczynski, Jeszke,S³abiak,SteGewski,Lisiecki,Marciniak Go³ata, Stopinski,Koz³owski, Pozorski
 2005
 OOM
 Bychawa
 Lubelskie
1.MKK Pyra Poznan  rocz.1989/90
£ukomski,Sanocki,Szepelowski,Dawidziñski
Florek,Bartkowski, Naro¿ny,Debicki  Kurasinski,Wielechowski,Szymanski,Mowlik
2.Prokom Trefl Sopot
Za³ucki, Kietlinski, Dobkowski-Ry³ko, Paul Waczynski, £uczak, Krauze, Tempski Tarnachowicz,Kowalski, Kalski, Trela
3.Polonia Warszawa
£aczynski,Popio³ek, Holnicki, Popis, Wojdak Maskelis, Chojecki,
Grzejszczyk, Krawczyk
 2004
 Ostrów Wielk.
 OOM
 Wielkopolskie
1.Slask Wroc³aw  rocz.1988/89
Grygiel, £aszkiewicz, Drobinski, Ciesla  Winnicki,Prostak,Miko³ajczuk,Jarmakowicz Bochenkiewicz,Rudnicki,Latos, Korniewicz  Duda,Brzezinski,Langowski
2.Pyra Poznan
Góralski,Smolinski,Gierwazik,Mackowiak,Ka³ka
Skowronski,Bartkowiak, Sulowski,Kurasinski, Jurkowski,Florek,Henke,Wrzeszcz,Majkowski
3.Kusy Szczecin
Andrzejczak,Opon, Podgalski, Trela Trzeciak,Wojnicz,Wojtowicz,Aelazny Aurawik,Cebrat,Kwietniewski,Kuklinowski
 2003
 Kielce
 OOM
 ¦wiêtokrzyskie
1.UKS Pu³aski Warszawa  rocz.1987/88
Kozminski, Stokowski,  Dipont,  Foszer
 Seku³a, Karpinski,  Stopel,  Nowakowski  Nowakowski,Kruszynski,Swiderski,Klepa
2.WKS Slask Wroc³aw
Konieczka, Ha³as, Grzegorski, Kuciemba Obieg³o, Prostak, Jarmakowicz, Hussak 
Zab³ocki, S³oma, Fiks, Grygiel
3.UKS Trójka-Kosz Szczecin
Balcerek,Gra9awski,Kap³un,Kowalczyk Krawczyk,Marucha,Madry,Krauze
Podgalski,Skokowski, Szlingiert,Zaborniak
 2002
 Zielona Góra
 OOM
 Lubuskie
1.UKS Ósemka Wejherowo  rocz.1986/87
Bijan,Bogusz,Gesicki,Karsznic,Ikonowicz 
Nowakowski,Ratajczak,Strychalski  Swierk, Szyszka, Urbanski
2.Polonia Warszawa
Ochonko,Politowski,Podobas,Romanowski Traczyk,Majchrzak,Skrzyniarz,Piszewski,  Gruszczynski,Dutkiewicz,Bocianowski,Marchoff
3.MKS Odra Wodzis³aw Slaski
Jasinski,Malik,Kotyrba,Kozielski, Tomczak,Dziak,Szarek,Leszczynski,  Zajaczkowski,Andu³a,Gosniowski
 2001
 
Prudnik
 OOM
 Opolskie
1. Kusy Szczecin  rocz.1985/86
Bryl, Chanas, Debowicz, Jung, Krzemien Mroczek,Papinski,Przew³ocki, Przyby³o
Szlachtowicz, Trawinski, Wierzgacz 
2. Pyra Poznan
Ko³tuniak,Sikorski,Michalak,Olejniczak, Andrzejewski,Musielak,Wojciechowski,Tritt,  Brzezinski,Semmler,Jasku³a,Paw³owski,Kujawa
3.Slask Wroc³aw
Wojtalik, Sokal, Bujak, Balcerek, Robert Kowalski,Chlewinski,Mazurkiewicz,Ptys  Zió³kowski,Bochnacki,Streicher,Skolimowski
 2000
 Piotrków
 Trybunalski
 OOM £ódzkie
1. LKS Komfort Stargard Sz. rocz.1984/85
Hrycaniuk, Kalinowski, Rupinski, Mazur Dobrowolski, Pielichowski, Stelmach  G³ebocki, Binkowski,Zbroszczyk, ¦wietoñski
2.MKS Pyra Poznan
Baraniak, Cebulski, Dudzinski, Flieger, Frackowiak,Janiak, Olejniczak,Sikorski, Staszkiewicz,Szymanski,Michalski,Koszarek
3.MKS Wroc³aw
Wabnik,Kondas,Chybzinski,Nowak Armatys,Grabski,Rzeznicki,Wozniak, Dzieciniak, Zabijak, £yszczarek, Mielczarek
 1999 LUBLIN
 OOM
1. KS Basket Sosnowiec  rocz.1983/842.Polonia Warszawa3.MKS Wroc³aw
 1998 POZNAN
 OOM
1. Unia Tarnów  rocz.1982/832.£KS £ódz3.Black Jack Poznan

kolorem niebieskim zawodnicy aktualnie graj±cy w ekstraklasie I i II lidze

czekamy na kolejne informacje

 
Najpiêkniejsze jest to, co wzrusza, a zwyciêstwo na pewno wzrusza. I w³a¶nie takich zwyciêstw ¿yczê wszystkim dru¿ynom.