MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1997 i m³. ÆWIERÆFINA£Y 27-29.01.2017
Dodane przez zibi dnia Stycze 29 2017 12:00:00
 Awans do pó³fina³ów uzyskali:
Asseco Gdynia, Zastal Zielona Góra (gr.I)
¦l±sk Wroc³aw, Czarni S³upsk (gr.II)
TKM W³oc³awek, Legia Warszawa (gr.III)
Probasket Kutno, Wis³a Kraków (gr.IV
Gim 92 Ursynów, KK UR Kraków (gr.V)
MKS D±browa Górnicza, ¯AK Koszalin
Termin sk³adania aplikacji o organizacjê turnieju  pó³fina³owego  up³ywa  w dniu 1 lutego 2017r. (¶roda) o godz. 12.00. Po 12.00 odbêdzie siê losowanie grup


Rozszerzona zawarto newsa
 Ciekawostki
- Tylko ¯AK Koszalin awansowa³ do pó³fina³ów spo¶ród 6 organizatorów
- Najwiêcej emocji mieli¶my w grupie V gdzie o awansie decydowa³a ma³a tabelka !
- Jedyny mistrz strefy który nie awansowa³ do pó³fina³ów to Stal Stalowa Wola
- W pó³finale nie zobaczymy ¿adnej dru¿yny z strefy Lubelskie/Podkarpackie !
- Pomorskie, Dolno¶l±skie i Mazowieckie maja po trzy dru¿yny w pó³fina³ach !
- Na rozegranych 24 meczów 13 skoñczy³o siê róznic± poni¿ej 10 pkt.
- Najlepszy bilans punktowy mia³ zespó³ WKS ¦l±sk +110
- Najgorszy bilans punktowy mia³ zespó³ MOSM Tychy  -118
- Najlepszym strzelcem w pó³fina³ach by³ Damian Szczepanik z Noteæ Inowroc³aw 76 pkt.
- Piotr Karpacz  AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice nie gra³ tylko 3 min 38 sek, mia³ nawiêcej bloków (13)
Marcin Rachelski  TS Wis³a Kraków zebra³ najwiêcej pi³ek z tablic
January Sobczak KKS Pro-Basket Kutno zaliczy³ najwiêcej asyst
Aleksander Dziewa WKS ¦l±sk Wroc³aw mia³ najlepszy EVAL


RELACJE LIVE STATYSTYKI

Dzik± kartê otrzyma³ MTS Basket Kwidzyn

Grupa I  KS Korona Kraków – organizator
Mickiewicz Romus Katowice - Zastal Zielona Góra 64 : 71  STATYSTYKI  
Korona Kraków - Asseco Gdynia  85 : 96  STATYSTYKI
Korona Kraków - Zastal Zielona Góra  41 : 70 STATYSTYKI
Asseco Gdynia     - Mickiewicz Katowice  89 : 81 STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Asseco Gdynia  50 : 95  STATYSTYKI
Korona Kraków - Mickiewicz Katowice  85 : 88  STATYSTYKI

1 Asseco Gdynia 6 pkt.
2 SKM Zastal Zielona Góra  5 pkt.

3 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice  4 pkt.
4 KS Korona Kraków 3 pkt.

 Grupa II  KSK Noteæ Inowroc³aw - organizator

Noteæ Inowroc³aw - Pyra Poznañ  96 : 71  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - Czarni S³upsk  109 : 52  STATYSTYKI
Pyra Poznañ - ¦l±sk Wroc³aw  54 : 93  STATYSTYKI  
Noteæ Inowroc³aw - Czarni S³upsk  68 : 87  STATYSTYKI
Czarni S³upsk - Pyra Poznañ  77 ; 71  STATYSTYKI
Noteæ Inowroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw  83 : 97  STATYSTYKI

1 WKS ¦l±sk Wroc³aw  6 pkt
2 STK Czarni S³upsk  5 pkt.

3 KSK Noteæ Inowroc³aw 4 pkt.
4 MKK Pyra Poznañ 3 pkt.


Grupa III ZKS Stal Stalowa Wola - organizator
TKM W³oc³awek - Legia Warszawa  89 : 57  STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - Gimbasket Wroc³aw  78 : 35 STATYSTYKI
Legia Warszawa - Gimbasket Wroc³aw  52 : 43  STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - TKM W³oc³awek  75 : 76  STATYSTYKI
Gimbasket Wroc³aw - TKM W³oc³awek 53 : 65 STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - Legia Warszawa 72 : 79 STATYSTYKI

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.
2 Legia Warszawa  5 pkt.

3 ZKS Stal Stalowa Wola 4 pkt.
4 UKS Gimbasket Wroc³aw  3 pkt.


 Grupa IV  MUKS BASKET AZS PW Warszawa - organizator

Wis³a Kraków - MOSM Tychy  94 : 52  STATYSTYKI
Basket Warszawa - Pro-Basket Kutno  48 : 66  STATYSTYKI
Pro-Basket Kutno - Wis³a Kraków  77 : 65  STATYSTYKI
Basket Warszawa - MOSM Tychy  67 : 39  STATYSTYKI
MOSM Tychy - Pro-Basket Kutno  50 : 98  STATYSTYKI
Basket Warszawa -Wis³a Kraków  67 : 71 STATYSTYKI

1 KKS Pro-Basket Kutno  6 pkt.
2 TS Wis³a Kraków  5 pkt
.
3 MUKS BASKET AZS PW Warszawa 4 pkt.
4 MOSM Tychy  3 pkt.


Grupa V  Gama SKS Starogard Gdañski - organizator

KK UR Kraków - Spójnia Stargard 71 : 57 STATYSTYKI  
Gama Starogard Gdañski - GIM 92 Ursynów Warszawa  61 : 67  STATYSTYKI  
GIM 92 Ursynów Warszawa - UR Kraków  67 : 71 STATYSTYKI  
Gama Starogard Gdañski - Spójnia Stargard  77 : 40 STATYSTYKI  
Spójnia Stargard - GIM 92 Ursynów Warszawa   37 : 74  STATYSTYKI  
Gama Starogard Gdañski - UR Kraków   53 : 50  STATYSTYKI

1 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 5 pkt.  (+2)
2 KK UR Kraków  5 pkt.  (+1)

3 Gama SKS Starogard Gdañski 5 pkt. (-3)
4 KS Spójnia Stargard  3 pkt.

 Grupa VI  MKKS ¯ak Koszalin - organizator

MKS D±browa Górnicza - MTS Basket Kwidzyn  74 : 65  STATYSTYKI
Zak Koszalin - Start SA Lublin  66 : 50 STATYSTYKI
¯ak Koszalin - MTS Basket Kwidzyn  72 ; 60  STATYSTYKI
Start SA Lublin - MKS D±browa Górnicza  35 : 87 STATYSTYKI
MTS Basket Kwidzyn - Start SA Lublin  54 : 84 STATYSTYKI
¯ak Koszalin - MKS D±browa Górnicza  66 : 72  STATYSTYKI

1 MKS D±browa Górnicza  6 pkt.
2 MKKS ¯ak Koszalin  5 pkt.

3 MKS Start SA Lublin  4 pkt.
4 MTS Basket Kwidzyn  3 pkt.

Do turnieju pó³fina³owego (10-12 lutego 2017 roku) awansuj± po dwa zespo³y z ka¿dej
grupy.  Termin sk³adania aplikacji o organizacjê turnieju  pó³fina³owego  up³ywa  w
dniu 1 lutego 2017r. (¶roda) o godz. 12.00.

Zgodnie z informacjami z Komunikatu Wydzia³u Rozgrywek nr 05/2016/2017 dru¿yny
z pierwszych miejsc z czterech najwy¿ej sklasyfikowanych stref, tj. WKK Wroc³aw, Trefl
Sopot SA, KS Rosa Sport Radom i Biofarm Basket Junior Poznañ rozpoczn± rywalizacjê  od pó³fina³ów.