U-18 MP 2017 JUNIORZY rocz.1999/00 przed æwieræfina³ami
Dodane przez zibi dnia Marzec 26 2017 19:30:00
 Rozgrywki U18 zakoñczony znamy wszystkie klasyfikacje koñcowe w o¶miu strefach

Rozszerzona zawarto newsa
 Do zakoñczenia rozgrywek Juniorów U18 zawodnicy urodzeni w roku 1998 i m³odsi pozosta³o kilka kolejek . W tym roku podobnie jak w ubieg³ym w rozgrywkach centralnych wyst±pi 28 dru¿yn. Do walki o Mistrzostwo Polski U-18 (Junior) w sezonie 2016/2017 zg³osi³y siê 91 dru¿yny z wszystkich województw o 5 mniej ni¿ rok temu (96). Tradycyjnie najmniej Opolskie i ¦wiêtokrzyskie po 1, najwiêcej z ¶l±skiego 13. Osiem klubów zg³osi³o po dwie dru¿yny (przepisy nie pozwalaj± awansowaæ dwóm dru¿yn z jednego klubu). W rozgrywkach juniorskich nie wystêpuje Mistrz Polski Kadetów rocz.99 Chromik ¯ary. Faworytów do medalu jest kilku..na podium stan± najlepsi

W ka¿d± niedziele z wyj±tkiem woj. ¦l±skiego (w czwartek) bêdziemy edytowaæ tabelki

TERMINY:

27.III.2016 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
29.III.2016 , przyznanie organizacji æwieræfina³ów, Losowanie grup
7-9.IV.2017 Æwieræfina³y
11.IV.2017 przyznanie organizacji pó³fina³ów, losowanie grup
5-7.V.2017 Pó³fina³y
10.V.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
24-28.V.2017  Fina³y 

W rozgrywkach MP U18 sezon 2016/2017 udzia³ dla 28 dru¿yn

Mistrzowie stref 1-4 (Wed³ug rankingu rozgrywki Centralne rozpoczn± od pó³fina³ów,

1. Strefa Dolno¶l±skie (40,85) – Lubuskie (14,04) = 54,89
2. Strefa Pomorskie (45,05) – Warmiñsko-Mazurskie (3,64) = 48,69
3. Strefa Mazowieckie (38,59) – Podlaskie (5,43) = 44,02
4. Strefa Wielkopolskie (23,03) – Zachodniopomorskie (16,17) = 39,20

5. Strefa ¦l±skie (35,99) – Opolskie (2,12) = 38,11
6. Strefa Kujawsko-Pomorskie (26,29) – £ódzkie (10,94) = 37,23
7. Strefa Podkarpackie (17,06) – Lubelskie (7,83) = 24,89
8. Strefa Ma³opolskie (11,75) – ¦wiêtokrzyskie (1,20) = 12,95

  STREFA: WROC£AW  (9) Wspólna liga:  Dolno¶l±skie (7) Lubuskie (2)

1 ¦l±sk Wroc³aw 16 / 31 PÓ£FINA£ MP
2
WKK I Wroc³aw    16 / 31
3 Górnik Wa³brzych 16 / 27
4 SKM Zastal I Zielona Góra 16 / 24
5 WKK II Wroc³aw 16 / 23
6 UKS Gimbasket Wroc³aw    16 / 23
7 KKS Kobierzyce 16 / 22
8 SKM Zastal II Zielona Góra 16 / 19
9 MKS Gwardia Wroc³aw    16 / 16

      

  STREFA: GDAÑSK (8) Wspólna Liga: Pomorska (6) Warmiñsko-Mazurskie  (2)

1 Trefl Sopot S.A. 14 / 27  PÓ£FINA£ MP
2 Politechnika Gdañska 14 / 26
3
Asseco Gdynia  14 / 25
4 MTS Basket Kwidzyn 14 / 20
5 STK Czarni PGK S³upsk 14 /19

6 UKS Trójeczka Olsztyn 14 / 18
7 UKS ZSS Cz³uchów 14 / 18
8 AS Mr±gowo 14 / 14

  Bara¿ dla zawodników SMS PZKosz
  
STK Czarni PGK S³upsk - MTS Basket Kwidzyn  91 : 48
MTS Basket Kwidzyn - STK Czarni PGK S³upsk  80 : 105

  STREFA: WARSZAWA (17) Liga Mazowiecka  (11) Liga Podlaska  (6)

ROZGRYWKI STREFOWE
1 Rosa Sport I Radom 10 / 19 
2
MKS I Pruszków 10 / 17  
3 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 10 / 15
4
Polonia I Warszawa 10 / 13
5 PKK ¯ubry Bia³ystok 10 / 13  
6 SPK Bia³ystok 10 / 12 

Turniej bara¿owy z udzia£em zawodników SMS 24-26.03.2017
KS Rosa Sport I Radom - Polonia I Warszawa    85:52
MKS I Pruszków - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa    68:50
KS Rosa Sport I Radom - MKS I Pruszków    77:68
Polonia I Warszawa - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa    62:52
MKS I Pruszków - Polonia I Warszawa    56 : 62
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - KS Rosa Sport I Radom   46 : 84


1 Rosa Sport I Radom 6 pkt.  PÓ£FINA£ MP
2 Polonia I Warszawa 5 pkt.
3 MKS I Pruszków 4 pkt. 
4 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 2 pkt.  STREFA: POZNAÑ (15) Liga Wielkopolska (9) Zachodniopomorska (6)

LIGA WIELKOPOLSKA:
1 Biofarm Basket Junior Poznañ 16 / 32   
2 Sklep Polski MKK Gniezno 15 / 28
3 KS Stal Ostrów Wlkp. 15 / 26  

4 BC Obra Ko¶cian 16 / 22
5 MKS MOS Konin 14 / 21
6 UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 15 / 20
7 RKKS Rawia Rawicz 15 / 19
8 Jamalex Polonia 1912 Leszno 13 / 17
9 KT Kosz Kalisz 13 / 13

LIGA ZACHODNIOPOMORSKIE:
1 King BC Szczecin 10 / 19
2 Spójnia I Stargard 10 / 18
3 ¯ak Koszalin    10 / 16

4 King Wilki Morskie Szczecin 10 / 13
5 Spójnia IIII Stargard    10 / 12
6 Spójnia II Stargard    `10 / 12

TERMINARZ I RUNDY

KS SPÓJNIA STARGARD  SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 69 : 85 / 54 ; 89
MKKS ¯AK KOSZALIN  BIOFARM BJ POZNAÑ 31 : 84 / 54 : 96
KING BC SZCZECIN  BIOFARM BJ POZNAÑ 74 : 126 / 49 : 89
MKKS ¯AK KOSZALIN  SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO  62 : 70 / 57 : 85
KING BC SZCZECIN  SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 72 : 88  / 83 : 94
KS SPÓJNIA STARGARD  BIOFARM BJ POZNAÑ 57 : 64 / 44 : 95
KING BC SZCZECIN  KS STAL OSTRÓW  106 : 77 / 87 : 61
MKKS ¯AK KOSZALIN  KS STAL OSTRÓW 54 : 86 / 75 : 57
KS SPÓJNIA STARGARD  KS STAL OSTRÓW  70 : 61 / 70 : 62
 
TABELA WYJ¦CIOWA Z ZALICZENIEM SPOTKAÑ Z ROZGRYWEK  WOJEWÓDZKICH
 
1. BIOFARM BJ Poznañ  10 meczy / 20 pkt. PÓ£FINA£ MP
2. Sklep Polski MKK Gniezno  10 / 18 
3
. KING BC Szczecin  10 / 15
4. KS SPÓJNIA Stargard  10 / 14
5. MKKS ¯AK Koszalin  10 /  12
6. KS STAL Ostrów Wlkp.  10 / 10


 mecz bara¿owy w Stargardzie
KS Spójnia Stargard - Jamalex Polonia Leszno  58 : 66  STREFA: KATOWICE (8) Wspólna liga ¦l±skie (13) Opolskie (1)  
 
1 MKS D±browa Górnicza I 14 / 27
2
KKS Mickiewicz Katowice  14 / 24
3 MOSM Tychy 13 / 21

4 MKS Zabrze 13 / 19
5 MKKS Rybnik  13 / 18
6 MKS D±browa Górnicza II 13 / 17
7 AZS Politechnika Czêstochowa 13  / 17
8 Smyk Prudnik 14 / 14  STREFA: BYDGOSZCZ (14) Liga Kujawsko-Pomorskie (6) Liga £ódzkie (8)

LIGA KUJAWSKO-POMORSKA

1 Novum/Astoria 10 / 19
2 SKS Kasprowicz Nowa Era 10 / 17
 
3 TKM W³oc³awek 10 / 16
4 Twarde Pierniki Zryw Toruñ 9 / 14
5 Twarde Pierniki 2001 Toruñ 10 / 11
6 Novum Bydgoszcz 9 / 10

LIGA £ÓDZKA
1 £KS Szko³a Gortata I 14 / 28   
2 PKK 99 PAWO Pabianice 14 / 26 

3 KKS PRO-BASKET Fresenius Kabi 14 / 24   
4 MKS ÓSEMKA Skierniewice 14 / 20
5 UMKS PIOTRCOVIA 14 / 19 
6 £KS Szko³a Gortata II 14 / 19
7 JUNAK Radomsko 14 / 17   
8 SKS START £ód¼ 14 / 14

 STREFA
Novum/Astoria Bydgoszcz - SKS Kasprowicz  Inowroc³aw  123 : 60
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - PKK 99 PAWO Pabianice  55 : 52
SKS Kasprowicz  Inowroc³aw - £KS Szko³a Gortata £ód¼  74 : 83
Novum/Astoria Bydgoszcz - PKK 99 PAWO Pabianice 75 : 65
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - Novum/Astoria Bydgoszcz 75 : 85 
SKS Kasprowicz  Inowroc³aw - PKK 99 PAWO Pabianice 53 ; 50

1 Novum/Astoria (P. Kopycki) 6 pkt.
2 £KS Szko³a Gortata I   5 pkt.
3 SKS Kasprowicz Nowa Era 4 pkt.

4 PKK 99 PAWO Pabianice 3 pkt.

 
  STREFA: KRAKÓW (8) Wspólna Liga:  Ma³opolskie (7) ¦wiêtokrzyskie (1)

1.KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków 14 / 26
2
.KS Korona Kraków 14 / 25
3.TS Wis³a Kraków 14 / 24

4.UKS Regis Wieliczka    14 / 21
5. MKS PM Tarnów    14 / 21
6. SKF Jura Basket Zabierzów    14 / 17
7. KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata II Kraków 14 / 16
8. MKK MDK Kielce 14 / 14

 Turniej bara¿owy (M. Szlachetka Korona Kraków)
Wis³a Kraków - Cracovia Kraków  43 : 77
Cracovia Kraków - Korona Kraków  68 : 73
Korona Kraków - Wis³a Kraków  72 : 99

1.KS Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków 4 pkt.
2.KS Korona Kraków 3 pkt.
3.TS Wis³a Kraków 2 pkt.
  STREFA: RZESZÓW (6) Wspólna liga Podkarpackie (3) Lubelskie (3)  

1 MKS START I SA Lublin 8 / 15
2 HENSFORT Przemy¶l 8 / 14
3 Ku¼nia-SMS Stalowa Wola 8 / 12
4 BSK KADET Bia³a Podlaska 8 / 10
5 SIARKA Tarnobrzeg 8 / 9


Przygotowa³ Zibi

SMS PZKOSZ CETNIEWO - zawodnicy którzy zagraj± w MP U18
K. Wyszkowski
Czarni S³upsk
bara¿
M. Szlachetka
Korona Kraków
bara¿
K Mo¶cicki
Gim 92 Ursynów
bara¿
Matyszkiewicz
Basket Kwidzyn
bara¿
K M±kowski
Zastal Zielona G.
M. Jakubek
Trefl Sopot
Awans bez bara¿y
A. Bogucki
Polonia Leszno
bara¿

   
K. Dawdo
Rosa Radom
bara¿
D. Dawdo
Rosa Radom
bara¿
M. Stasiak
Regis Wieliczka
Regis rezygnacja
B. Przelaz³y
MKS Pruszków
bara¿
P. Kopycki
Astoria Bydgoszcz
bara¿
M. Krasuski
Polonia Warszawa
bara¿Do zobaczenia na Fina³ach