V £om¿a Cup ch³. 1999 dz. 2003 £om¿a 5-7.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 08 2017 18:00:00
 W dniach 5-7 maja w £om¿y odby³ siê V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz±t i Ch³opców "£om¿a Cup 2017". W turnieju rywalizowali dru¿yny ch³opców rocz.1999 i m³odsi i dziewcz±t rocz.2003 i m³odsze. Puchar Prezydenta £om¿y wyjecha³ do Konina i Ostro³êki. Organizatorem wydarzenia by³ Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w £om¿y.
Rozszerzona zawarto newsa
 W V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz±t i Ch³opców  „£om¿a Cup 2017”

Ch³opcy

1.MKS MOS Konin
2.MTS Zambrów
3.UKS Trójeczka Olsztyn
4.Warsaw Basketball
5.Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a
6.TSK Ro¶ Pisz

MVP: Piotr Pietrzak – MKS MOS Konin

I PI¡TKA TURNIEJU :

£ukasz Zawodniak – MKS MOS Konin
Janusz Tyszka – MTS Zambrów
Kacper Nowaczewski – Warsaw Basketball
Mateusz Kulis – UKS Trójeczka Olsztyn
Dominik Wierciszewski – Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a

Najlepsi w poszczególnych zespo³ach:

Sokó³ Alex   GUKS „Olimpijczyk” £om¿a
Jankowski Adam    Warsaw Basketball
Nadolski Adam  UKS „Trójeczka” Olsztyn
Bartosz Rychlewski MOS Konin
Mateusz Trupacz  TSK Ro¶ Pisz
Maksymilian Kukuæ    MTS Zambrów

Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a    MTS Zambrów    50:75  
Warsaw Basketball    TSK Ro¶ Pisz    53:37   
UKS „Trójeczka” Olsztyn    MOS Konin    50:72   
Warsaw Basketball    MOS Konin    38:59   
Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a    TSK Ro¶ Pisz    50:45  
MTS Zambrów    UKS „Trójeczka” Olsztyn    36:49   
TSK Ro¶ Pisz    MOS Konin    31:52   
Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a    UKS „Trójeczka” Olsztyn    59:58   
MTS Zambrów    Warsaw Basketball    65:44   
Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a    MOS Konin    40:68   
UKS „Trójeczka” Olsztyn    Warsaw Basketball    49:41   
TSK Ro¶ Pisz    MTS Zambrów    44:57  
UKS „Trójeczka” Olsztyn    TSK Ro¶ Pisz    41:42   
MOS Konin    MTS Zambrów    64:61   
Metal-Technik Olimpijczyk £om¿a    Warsaw Basketball    51:55  

 Dziewczêta

1. MUKS Unia Basket Ostro³êka
2. GUKS Olimpijczyk £om¿a
3. UKS 4 Ursus Warszawa
4. MKK 11 Siedlce
5. Widzew £ód¼
6. UKS ORKAN Zambrów
7. Gimnazjum nr 4 E³k
8. Warsaw Basketball
9. UKS 3 Nidzica
10. MUKS Pivot Piastów

MVP: Natalia Plewko – MUKS Unia Basket Ostro³êka

I PI¡TKA TURNIEJ:

Klaudia Rombel – MKK 11 Siedlce
Ola £yk – UKS 4 Ursus Warszawa
Emilia Bo³bot – Widzew £ód¼
Krajewska Paulina – GUKS Olimpijczyk £om¿a
Oliwia Kuszneruk – MUKS Unia Basket Ostro³êka

Najlepsi w poszczególnych zespo³ach:

1. Chojnowska Anna     GUKS „Olimpijczyk” £om¿a
2.Wojciechowska Kamila   UKS 3 Nidzica
3. Szarpak Zosia  UKS 4 URSUS  Warszawa
4.Redesiuk Kinga   MKK 11 Siedlce
5.W³adysiuk Zuzanna    MUKS Unia Basket Ostro³êka
6.Gibus Hanna   Warsaw Basketball
7.£ukasik Kaja  Gimnazjum nr 4 E³k
8.Modzelewska Zuzanna  UKS ORKAN Zambrów
9. Chojnacka Ma³gorzata  Widzew £ód¼
10. Galand Daria   MUKS Pivot Piastów

GUKS „Olimpijczyk” £om¿a    MUKS Pivot Piastów       36:29 
MUKS Unia Basket Ostro³êka    Gimnazjum nr 4 E³k    60:41  
Warsaw Basketball     MKK 11 Siedlce    18:49   
UKS 3 Nidzica    UKS 4 Ursus Warszawa    35:46   
UKS ORKAN Zambrów    MUKS Pivot Piastów    41:13   
Widzew £ód¼    Gimnazjum nr 4 E³k    69:48  
GUKS „Olimpijczyk” £om¿a    Warsaw Basketball   51:11   
MUKS Unia Basket Ostro³êka    UKS 3 Nidzica    63:19 
UKS ORKAN Zambrów   MKK 11 Siedlce      11:36  
Widzew £ód¼    UKS 4 Ursus Warszawa    54:42   
Widzew £ód¼      UKS 3 Nidzica    65:29    S
UKS ORKAN Zambrów    Warsaw Basketball    17:5  
MKK 11 Siedlce    GUKS „Olimpijczyk” £om¿a    49:58  
UKS 4 Ursus Warszawa    MUKS Unia Basket Ostro³êka    58:55  
MUKS Pivot Piastów     Warsaw Basketball  33:37   
Gimnazjum nr 4 E³k    UKS 3 Nidzica    46:35   
UKS ORKAN Zambrów  GUKS „Olimpijczyk” £om¿a    30:33  
Widzew £ód¼    MUKS Unia Basket Ostro³êka    26:67   
MKK 11 Siedlce   MUKS Pivot Piastów    53:30   
UKS 4 Ursus Warszawa    Gimnazjum nr 4 E³k    60:34  
MUKS Pivot Piastów   UKS 3 Nidzica    34:45   
Warsaw Basketball    Gimnazjum nr 4 E³k    28:32   
UKS ORKAN Zambrów  Widzew £ód¼    16:39   
MKK 11 Siedlce     UKS 4 Ursus Warszawa    38:60   
GUKS „Olimpijczyk” £om¿a    MUKS Unia Basket Ostro³êka    35:60