X Mazurska Wiosna dz. 2005 ch³. 2006 E³k 7-9.IV.2017
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 10 2017 00:02:00
 Zawodnicy Nenufara r 2006 nie dali pograæ rywalom. Bartek Moñko MVP turnieju.
Rozszerzona zawarto newsa
 X MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T 2005 i CH£OPCÓW r. 2006
MAZURSKA WIOSNA E£K 2017
Fundator pucharów: Prezydent Miasta E³ku - Tomasz Andrukiewicz

Zawodnicy Nenufara r 2006 nie dali pograæ rywalom. Bartek Moñko MVP turnieju.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - CH£OPCY

1 UKS Nenufar 5 E³k

2 SC Druskienniki (LT)
3 UKS BASKET 47 Bia³ystok
4 ¯SM Marijampol (LT)
5  BC HITO (EST)
6 AM¯ Bia³ystok

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - DZIEWCZÊTA


Damski galimatias. Nie pamietam w swojej pracy aby ostatniego dnia turnieju ka¿da z 5 dru¿yn mog³a wygraæ. O kolejno¶ci zadecydowa³y nie pkt. bo te wszystkie dru¿yny mia³y po 8, a zdobyte i stracone kosze:

1 Sdyshor 7 Grodno (BY) (+16)
2 UKS Nenufar 5 E³k (+11)
3 UKS 3 E³k (-2)
4 UKS 4 £om¿a (-10)
5 UKS 47 Bia³ystok (-15)
6 UKS Nenufar 5 II

Mecz pomiêdzy SP 3 E³k a UKS 47 B-K
rozgrza³ wszystkich do czerwono¶ci. 23:22 wygra³y e³czanki. Ogromny sukces uroczych panienek z Nenufara (II).