U-16 MP 2017 KADECI rocz.2001 i ml. przed æwieræfina³ami
Dodane przez zibi dnia Marzec 31 2017 19:04:00
 Rozgrywki zakoñczone
Brak w æwieræfina³ach:  MKS Wodzis³aw, Jagiellonki Warszawa,(Finali¶ci U14) Chromika ¯ary,, Pyry Poznañ, MIKST Miêdzychód, i Wis³y Kraków to niespodzianki

Od Pó³fina³ów swoje rozgrywki centralne rozpoczn±: UKS 7 Trefl Sopot, Zastal Zielona Góra, Kasprowiczanka Ostrów Wlkp oraz LaBasket Wasrszawa (wszystkie te dru¿yny by³y w fina³ach MP U14)

Rozszerzona zawarto newsa
 TERMINY:
3.IV.2017 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
5.IV.2017  przyznanie organizacji æwieræfina³ów, Losowanie grup
28-30.IV.2017 Æwieræfina³y
4-5.V.2017 przyznanie organizacji pó³fina³ów, losowanie grup
19-21.V.2017 Pó³fina³y
24.V.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
7-11.VI.2017  Fina³y

W rozgrywkach MP U16 sezon 2016/2017 udzia³ dla 28 dru¿yn
Szkolny Zwi±zek Sportowy poinformowa³ - Fina³ Krajowy Gimnazjady - ELBL¡G 26-28.V.2017.

Mistrzowie stref 1-4 (Wed³ug rankingu rozgrywki Centralne rozpoczn± od pó³fina³ów,
1. Strefa Dolno¶l±skie (40,85) – Lubuskie (14,04) = 54,89
2. Strefa Pomorskie (45,05) – Warmiñsko-Mazurskie (3,64) = 48,69
3. Strefa Mazowieckie (38,59) – Podlaskie (5,43) = 44,02
4. Strefa Wielkopolskie (23,03) – Zachodniopomorskie (16,17) = 39,20

5. Strefa ¦l±skie (35,99) – Opolskie (2,12) = 38,11
6. Strefa Kujawsko-Pomorskie (26,29) – £ódzkie (10,94) = 37,23
7. Strefa Podkarpackie (17,06) – Lubelskie (7,83) = 24,89
8. Strefa Ma³opolskie (11,75) – ¦wiêtokrzyskie (1,20) = 12,95

STREFA: WROC£AW  (8) WSPÓLNA LIGA: Dolno¶l±skie (6) Lubuskie (2)

 1 Z astal Zielona Góra 14 / 27   PÓ£FINA£ MP
2 WKK Wroc³aw    14 / 27  
3 ¦l±sk Wroc³aw    14 / 24   
4 Turów Zgorzelec 14 / 21
5 Chromik ¯ary    14 / 19  
6 Sudety Jelenia Góra 14 / 19   
   
7 Gimbasket Wroc³aw 14 / 17  
8 Górnik Wa³brzych 14 / 14    STREFA: GDAÑSK (16)  Pomorska (12) Warmiñsko-Mazurskie  (4)

LIGA POMORSKA
1 UKS 7 Trefl I Sopot 12/ 23
2
Politechnika Neptun Gdañsk 12 / 22  
STK Czarni GRAWIPOL S³upsk 12 / 20
4
Gdyñska Akademia Koszykówki I 12 / 18  
5  UKS De La Salle Gdañsk 12 / 17   
6 KUKS Remus Ko¶cierzyna 12 / 13
7 KS Jedynka Pelplin 12 / 13   

WARMIÑSKO-MAZURSKIE
1 KS AS Mr±gowo    12 / 21       
2 MKS TRUSO Elbl±g    12 / 20       
3 TSK RO¦ Pisz    12 / 18   
4 Akademia Koszykówki Olsztyn    12 / 12       

Fina³ strefowy (gospodarz Cz³uchów) 31-03-2.04.2017
Politechnika Neptun Gdañsk - Gdyñska Akademia Koszykówki 74 : 61
AS Mr±gowo - STK Czarni GRAWIPOL S³upsk    40 : 68
UKS 7 Trefl Sopot - Truso Elbl±g    86 : 44
AS Mr±gowo - Politechnika Neptun Gdañsk    52 : 72
UKS 7 Trefl Sopot - STK Czarni GRAWIPOL S³upsk    88 : 53
Truso Elbl±g - Gdyñska Akademia Koszykówki 42 : 62
AS Mr±gowo - Truso Elbl±g 34 : 52
Gdyñska Akademia Koszykówki - UKS 7 Trefl Sopot    58 : 80
STK Czarni GRAWIPOL S³upsk - Politechnika Neptun Gdañsk    50 : 75
AS Mr±gowo - Gdyñska Akademia Koszykówki 33 : 80
STK Czarni GRAWIPOL S³upsk - Truso Elbl±g 75 : 68
Politechnika Neptun Gdañsk - UKS 7 Trefl Sopot 55 : 75
Gdyñska Akademia Koszykówki - STK Czarni GRAWIPOL S³upsk 96 : 63
Truso Elbl±g - Politechnika Neptun Gdañsk 46 : 72
AS Mr±gowo - UKS 7 Trefl Sopot    36 : 49

1 UKS 7 Trefl Sopot  10  PÓ£FINA£
2 Politechnika Neptun Gdañsk    9    
3 Gdyñska Akademia Koszykówki    8    
4 STK Czarni GRAWIPOL S³upsk    7  
 
5 Truso Elbl±g    6    
6 AS Mr±gowo    5        


  STREFA: WARSZAWA (19) Liga Mazowiecka  (13) Liga Podlaska  (6)

LIGA MAZOWIECKA

1 La Basket I Warszawa 10 / 20
2
Polonia Warszawa 10 / 18  
3 Rosa-Sport Radom 10 / 16
4 Jagiellonka Warszawa 10 / 14
5 MUKS Piaseczno 10 / 12         
6 GIM 92 Ursynów Warszawa 10 / 11

LIGA PODLASKA:
1 SPK I Bia³ystok 10 / 20     
2 PKK ¯ubry Bia³ystok 10 / 16     
3 MOSiR Bielsk Podlaski 10 / 15
4 GUKS Olimpijczyk £om¿a 10 / 15

5 MKS "Batory 18" Bia³ystok 10 / 10
6 SPK II Bia³ystok 10 / 10 

Play-Off o æwieræfina³y MP 18-25.III mecz/rewan¿:

Jagiellonka Warszawa - SPK Bia³ystok  65 : 83 / 70 : 75  (2-0)
Rosa Radom - ¯ybry Bia³ystok  106 : 62 / 117 : 50  (2-0)
MOSiR Bielsk Podlaski - Polonia Warszawa  65 : 80 /  87 : 58  (0-2)
Olimpijczyk £om¿a - La Basket Warszawa  49 : 106 / 53 : 115 (0-2)

Turniej Bara¿owy - Organizator LaBasket Warszawa
(wszystkie dru¿yny uzyska³y awans do MP)
La Basket Warszawa - Rosa Radom  90 : 57
SPK Bia³ystok - Polonia Warszawa  81 : 72
Polonia Warszawa - LaBasket Warszawa  53 : 77
Rosa Radom - SPK Bia³ystok 71 : 66  po dogrywce
SPK Bia³ystok - LaBasket Warszawa  46 : 75
Rosa Radom - Poloni± Warszawa
  65 : 82

1 La Basket Warszawa  6 pkt
. PÓ£FINA£
2 Rosa Radom  4 pkt.
3 SPK Bia³ystok  4 pkt.
4 Polonia Warszawa 4 pkt.


  STREFA: POZNAÑ (13) Liga Wielkopolska (5) Zachodniopomorska (8)

LIGA WIELKOPOLSKA:
1 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 8 / 14
2 Pyra Poznañ 8/ 13
3
Biofarm Basket Junior Poznañ 8 / 13

4 ENEA Basket Pi³a 8 / 10
5 Mikst Miêdzychód 8 / 10

LIGA ZACHODNIOPOMORSKIE:
1 Spójnia I Stargard    14 / 28
2 ¯ak I Koszalin    13 / 24
3 Spójnia II Stargard    14 / 21
4 Bombardier Szczecin    14 / 21

5 Basket Koszalin     14 / 21
6 Herkules Bia³ogard    13 / 18
7 ¯ak II Koszalin    14 / 16
8 Wilki Morskie Szczecin 14 / 16

WYNIKI I RUNDY
KASPROWICZANKA - BOMBARDIER SZCZECIN  96 : 41 / 71 : 60
MKK PYRA POZNAÑ - MKKS ¯AK KOSZALIN  77 : 81 / 57 : 70
BIOFARM BJ POZNAÑ - KS SPÓJNIA STARGARD  57 : 72 / 69 : 63
KASPROWICZANKA - KS SPÓJNIA STARGARD  62 : 66 / 71 : 52
MKK PYRA POZNAÑ - BOMBARDIER SZCZECIN  83 : 55 / 74 : 57
BIOFARM BJ POZNAÑ - MKKS ¯AK KOSZALIN 74 : 71 / 56 : 87
KASPROWICZANKA - MKKS ¯AK KOSZALIN  76 : 68
MKK PYRA POZNAÑ - KS SPÓJNIA STARGARD 74 : 41
BIOFARM BJ POZNAÑ - BOMBARDIER SZCZECIN  84 : 58

TABELA WYJ¦CIOWA Z ZALICZENIEM SPOTKAÑ Z ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH

1. UKS KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp. 
2
. KS SPÓJNIA Stargard   
3. BIOFARM BJ Poznañ   
4. MKKS ¯AK Koszalin   

5. MKK PYRA Poznañ     
6. BOMBARDIER Szczecin 


  STREFA: KATOWICE (24) WSPÓLNA LIGA  ¦l±skie (22) Opolskie (2) 

1 Mickiewicz Katowice 14 / 28 
2 ¯AK ¯ory I  14 / 24
3
MOSM Bytom   14 / 23

4 MKS Wodzis³aw ¦l±ski  14 / 21
5 MKS D±browa Górnicza 14 / 21  
6 Smyk Prudnik 14 / 18         
7 MKKS Rybnik     14 / 17    
8 ¯AK ¯ory II    14 / 7    
 


  STREFA: BYDGOSZCZ (17) Liga Kujawsko-Pomorskie (5) Liga £ódzkie (12)

LIGA KUJAWSKO-POMORSKA

1 Twarde Pierniki Toruñ 8 / 15
2
Novum I Bydgoszcz 8 / 14      
3 TKM W³oc³awek 8 / 13    
4 Astoria Bydgoszcz 8 / 10
5 Novum II Bydgoszcz 8 / 8


LIGA £ÓDZKA -
1 £KS Szko³a Gortata  10 / 17
2 UMKS PIOTRCOVIA 10 / 17 
3 KKS PRO-BASKET Kutno 10 / 16
4 UMKS KSIʯAK £owicz  10 / 16       
5 AZS PWSZ I Skierniewice 10 / 14        
6 PKK 99 JANTOÑ Pabianice 10 / 10

STREFA:

Twarde Pierniki Toruñ - MKS Novum I Bydgoszcz     85:61
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb.     50:33
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - MKS Novum I Bydgoszcz     91:71
Twarde Pierniki Toruñ - UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb.     81:40
UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. - MKS Novum I Bydgoszcz     56:75
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - Twarde Pierniki Toruñ     59:73

1 Twarde Pierniki Toruñ 3  / 6 
2 £KS Szko³a Gortata  3 / 5
3 Novum I Bydgoszcz    3 / 4

4 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 3 / 3


  STREFA: KRAKÓW (11) WSPÓLNA LIGA:  Ma³opolskie (10) ¦wiêtokrzyskie (1)

1  Kadet O¶wiêcim     15 / 28
2
 
Regis Wieliczka     15 / 27
3
 
MUKS 1811 Unia Tarnów     15 / 26 
  
4 Wis³a Kraków     15 / 26
5 MKS Gorlice     15 / 23   
6 MKS PM Tarnów     15 / 20 


  STREFA: RZESZÓW (8) liga Podkarpackie (4) Lubelskie (4) 

ROZGRYWKI STREFOWE

1 Ku¼nia Stalowa Wola     10 / 20   
2 Pi±tka I Lublin     10 / 18
3
Siarka Tarnobrzeg     10  / 16
 
4 AZS PWSTE Jaros³aw     10 / 13
5 Kadet Bia³a Podlaska    10 / 13
6 Pi±tka II Lublin     10 / 10     

Przygotowa³ Zibi