VI Turniej im. T.Konata rocz.2002 Rawicz 5-7.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 07 2017 19:00:00
 WKS ¦l±sk Wroc³aw wygrywa VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców Im. Tadeusza Konata.


Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 05.05.2017 r. – 07.05.2017 r. odby³ siê VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców Im. Tadeusza Konata.

WKS ¦L¡SK – RKKS RAWIA 55 - 58
SMS GIMNAZJUM 4 – KS SUDETY 68 - 37
£KS – WKS ¦L¡SK 29 - 86
KS SUDETY – RKKS RAWIA 52 - 59
SMS GIMNAZJUM 4 – £KS 86 - 45
KS SUDETY – WKS ¦L¡SK 46 - 65
RKKS RAWIA – £KS 70 - 49
WKS ¦L¡SK – SMS GIMNAZJUM 4 81 - 77
£KS – KS SUDETY 45 - 57
RKKS RAWIA – SMS GIMNAZJUM 4 51 - 69

o III miejsce: KS SUDETY – RKKS RAWIA 42 - 66
o I miejsce:  WKS ¦L¡SK – SMS GIMNAZJUM 4 85 - 40

Klasyfikacja koñcowa:

1 WKS ¦L¡SK WROC£AW
2 SMS GIMNAZJUM 4 STARGARD
3 RKKS RAWIA RAWICZ
4 KS SUDETY JELENIA GÓRA
5 £KS £ÓD¬

Najlepszy strzelec turnieju: KRYSTIAN OSMELAK (RKKS RAWIA) – 99 pkt.

MVP turnieju: MAREK MITAMAN (WKS ¦L¡SK)

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach (wybrani przez trenerów):
WKS ¦L¡SK WROC£AW – MAKSYMILIAN HABER
SMS GIMNAZJUM 4 STARGARD – PATRYK KRÓLIKOWSKI
RKKS RAWIA RAWICZ – KAMIL MOLIÑSKI
KS SUDETY JELENIA GÓRA – DORIAN WYSOCIÑSKI
£KS £ÓD¬ – MAREK KOZYRA

Organizatorzy dziêkuj± wszystkim uczestnikom za wspania³± postawê FAIR PLAY i gratuluj± zwyciêzc± oraz wyró¿nionym. Podziêkowania dla sponsorów tj. Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Gmina Rawicz oraz salon T-MOBILE w Rawiczu ul. 3 Maja. Podziêkowania tak¿e dla rodziny patrona turnieju za przybycie na zakoñczenie. A na szczególne podziêkowania zas³uguj± rodzicie naszych zawodników, bez których ten turniej nie by³by taki jaki by³, dos³ownie i przeno¶ni os³adzali wszystkim zwyciêstwa i przegrane :).

FOTO GALERIA