V Puchar Burmistrza Kruszwice rocz.2002 Kruszwica 19-21.V.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 24 2017 10:00:00
 W dniach 19 – 21.05.2017 r. na hali sportowej przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, odby³ siê ju¿ po raz pi±ty Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy.
I-BASKET.PL POLECATworzymy Strony Internetowe Aurita Kreatywne Media
Rozszerzona zawarto newsa
W dniach 19 – 21.05.2017 r. na hali sportowej przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, odby³ siê ju¿ po raz pi±ty Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy.
I-BASKET.PL POLECATworzymy Strony Internetowe Aurita Kreatywne Media

Koñcowa klasyfukacja Turnieju:

1 £KS £ód¼
2 AZS Skierniewice
3 Astoria Bydgoszcz
4 Novum Bydgoszcz
5Twarde Pierniki Toruñ
6– UKS BASKET 2010 Kruszwica

W kategorii NAJLEPSZY ZAWODNIK DRU¯YNY:

£KS £ód¼ – £ukasz Stachowski
AZS Skierniewice – Daniel Bartosiewicz
Astoria Bydgoszcz – Maksymilian Estkowski
Novum Bydgoszcz – Rados³aw Weselski
Twarde Pierniki Toruñ – Szymon Kowalkowski
UKS BASKET 2010 Kruszwica – Dawid Bogus³awski

W kategorii NAJLEPSZY STRZELEC ZA 3 PUNKTY:

Sebastian £azêcki

W kategorii NAJLEPSZY OBROÑCA TURNIEJU:

Maksymilian Makowski

MVP turnieju: Filip Rafa³ek

Wszystkim serdecznie gratulujemy