XVII im. A. Grzegorzewskiego rocz. 2003 i 2000 Olsztyn 29.IX-1.X.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 02 2017 13:00:00
 Ju¿ po raz siedemnasty w dniach (29 wrze¶nia/1 pa¼dziernika) odbywa³ siê w Olsztynie Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego, jednego z najwybitniejszych trenerów na Warmii i Mazurach (Jego ¿yciorys przypominamy w dalszej czê¶ci). Rywalizowali kadeci m³odsi i juniorzy i w ten sposób uczcili pamiêæ szkoleniowca, który m³odzie¿y po¶wiêci³ siê bez reszty.

Rozszerzona zawarto newsa
 Ju¿ po raz siedemnasty w dniach (29 wrze¶nia/1 pa¼dziernika) odbywa³ siê w Olsztynie Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego, jednego z najwybitniejszych trenerów na Warmii i Mazurach (Jego ¿yciorys przypominamy w dalszej czê¶ci). Rywalizowali kadeci m³odsi i juniorzy i w ten sposób uczcili pamiêæ szkoleniowca, który m³odzie¿y po¶wiêci³ siê bez reszty.

G³ówny organizator –UKS Trójeczka zaprosi³ na turniej zespo³y z regionu (Basket Junior, As Mr±gowo), a tak¿e z innych województw (SKS Siedlce, MUKS Piaseczno, UKS Nia³o³êka, Gimnazjum 92 Warszawa, Basket Kwiszyn, Olimpijczyk £om¿a) Kadeci m³odsi rozgrywali spotkania w hali przy ul. Lengowskiego, natomiast juniorzy w hali przy ul G³owackiego.

W m³odszej grupie wiekowej dominowali zawodnicy Basket Junior Olsztyn, którzy odnie¶li komplet zwyciestw i zas³u¿enie zdobyli g³ówna nagrodê. Najwiecej k³opotów sprawili im lokalni rywale z Trójeczki, którzy grali nierówno, ale ostatecznie "za³apali siê" na podium.

W rywalizacji juniorów zwyciêzyli koszykarze ze stolicy, o miejscach od drugiego do czwartego decydowa³a dodatkowa tabela uwzglêdni±jaca wyniki bezposrednich spotkan miêdzy zaintetereresowan± trójka. Zespo³y z Warmii i Mazur zamknê³y tabelê, ale turnieje towarzyskie sa po to by siê czego¶ nauczyæ i mamy nadzieje, ¿e by³a to dobra lekcja.

FOTO GALERIA

Kategoria Kadet m³odszy (hala OSiR SP 10 ul. Lengowskiego)

As Mr±gowo –Trójeczka Olsztyn 28:42
Basket Junior Olsztyn -UKS Bia³o³êka 58:27
MUKS Piaseczno – Trójeczka Olsztyn 46:24
As Mragowo – Basket Junior  Olsztyn 13:54
UKS Bia³o³êka - MUKS Piaseczno 26:44
Trójeczka Olsztyn - UKS Bia³o³êka 34:30
MUKS Piaseczno-As Mr±gowo 34:25
Basket Junior Olsztyn - MUKS Piaseczno 57:20
UKS Bia³o³êka –As Mr±gowo 42:28
Basket Junior Olsztyn – Trójeczka Olsztyn 36:27

 Koñcowa kolejno¶æ i najlepsi w zespolach)


1 Basket Junior Olsztyn (Oliwier Koz³owski)
2 MUKS Piaseczno (Kosma K³agisz)
3 UKS Trójeczka Olsztyn (Stasiu Graczykowski)
4 UKS Bia³o³êka (Kuba Znamiec)
5 As Mr±gowo (Kuba Cybul)

MVR turnieju: Pawe³ Wojciechowski (JBC Olsztyn)

Pierwsza pi±tka turnieju:

Hubert Zapadka (JBC Olsztyn)
Piotr £azarec (MUKS Piaseczno)
Maciej Wirchanowicz (Trójeczka Olsztyn)
Bartosz Kurowski (UKS Bia³o³êka)
Adrian Stachura (As Mr±gowo)

Kategoria Junior ( hala OSiR ul G³owackiego)


As Mr±gowo – Olimpijczyk £om¿a 42:38
SKS Siedlce - Trójeczka Olsztyn 50:39
Basket Kwidzyn- Gim 92 Warszawa 47:33
Trójeczka Olsztyn-Gim 92 Warszawa 23:84
Olimpijczyk £om¿a – Basket Kwidzyn 52:49
SKS Siedlce-As Mr±gowo 34:31
Gim 92 Warszawa –Olimpijczyk £om¿a 94:33
As Mr±gowo - Trójeczka Olsztyn 47:32
Basket Kwidzyn - SKS Siedlce 39:44
Gim 92 Warszawa – As Mr±gowo 64:46
Trójeczka Olsztyn –Basket Kwidzyn 26:49
SKS Siedlce-Olimpijczyk £om¿a 40:48
Gim 92 Warszawa –SKS Siedlce 63:43
As Mr±gowo – Basket Kwidzyn 29:36
Trójeczka Olsztyn- Olimpijczyk £om¿a 29:47

Kolejno¶æ w turnieju i najlepsi w zespole

1 Gim 92 Warszawa (Mateusz Czupryn)
2 Olimpijczyk £om¿a Dawid Koz³owski)
3 SKK Siedlce (Jakub Wasilewski)
4 Basket Kwidzyn (Kacper Kasprzyk)
5 As Mr±gowo (Szymon Zalewski)
6 UKS Trójeczka Olsztyn (Hubert £agun)

MVP turnieju: Marcin Kubiak (Gim 92 Warszawa)

Pi±tka turnieju:

Rafa³ Baczyñski (Gim 92 Warszawa)
Kacper Kurowski (Gim 92 Warszawa)
Dominik Wierciszewski (Olimpijczyk £om¿a)
Pawe³ W³odkowski (Olimpijczyk £om¿a)
Piotr Walenczewski (Basket Kwidzyn

Sponsorzy: UM Olsztyn, Trójeczka Olsztyn, OSiR , sklep koszykarza.pl, Matrix, Urz±d Marsza³kowski, Kasyno Goryszewski