227 punktów w jednym meczu
Dodane przez zibi dnia Stycze 08 2006 20:21:00
227 punktów w jednym meczu  u nas najskuteczniejszy strzelec Norber Kujon ( idol Antoine Joubert )  ma  250 punktow  ale w  w 10 spotkkaniach

Mamy Polskiego Kobe Bryanta ....ma dopiero 13 lat 188cm wzrostu i nadal ro¶nie Konrad Migdalski bo o nim mowa


Rozszerzona zawarto newsa
227 punktów w jednym meczu  u nas najskuteczniejszy strzelec Norber Kujon ( idol Antoine Joubert )  ma  250 punktow  ale w  w 10 spotkkaniach

Mamy Polskiego Kobe Bryanta ....ma dopiero 13 lat 188cm wzrostu i nadal ro¶nie Konrad Migdalski bo o nim mowa
– Konrad to najwiêkszy talent w mojej karierze trenerskiej – mówi Kwasiborski. – Gdy zaczyna³em z nim pracê, nie zdradza³ jeszcze takich mo¿liwo¶ci. Ma opanowane wiele zagrañ podkoszowych, które nawet graczom ekstraklasy przychodz± z trudem. Je¶li nadal bêdzie siê tak rozwija³, mo¿e byæ wielk± gwiazd± – dodaje Kwasiborski.

...te 227 punktów to nie moja zas³uga tylko kolegów z dru¿yny którzy mi podawali . Nie czuje siê ¿adna gwiazda gram jak gram dodaje nie¶mia³o Konrad który przyznaje ¶mia³o ¿e chcia³by grac zawodowo i marzy o karierze w NBA - ale przede mn± jeszcze du¿o pracy

Konrad jest bardzo pracowity. Jego wzorem jest skrzyd³owy Minnesota Timberwolves Kevin Garnett. Amerykanin ma 211 cm wzrostu. Migdalski ca³y czas ro¶nie i jest du¿a szansa, ¿e osi±gnie ponad dwa metry wzrostu.

Konrad i jego dru¿yna MKS MOS Pruszków nie maja w Polsce z kim graæ s± bezkonkurencyjni w roczniku 1992 ze wszystkimi w kraju wygrywaj± .Podopieczni trenera Kwasiborskiego wygrali ostatnio mocno obsadzony turniej w Szczecinie gromi±c w finale  ¦l±sk Wroc³aw 84-27 mo¿na powiedzieæ ¿e to w tej kategorii wiekowej taki Drem Team Nie tylko Konrad jest gwiazd± ale tak¿e Bartek Soboñski ,Micha³ Kwiatkowski , Kuba Romanowicz , Tomek Duniec

– Takiego talentu nie spotka³em przez 45 lat mojej kariery szkoleniowej – mówi trener Jerzy Kwasiborski. W 2009 roku w naszym kraju odbêd± siê koszykarskie mistrzostwa Europy, a reprezentacja Polski przegrywa obecnie niemal z wszystkimi. Jest jednak szansa, ¿e nasza dru¿yna nie bêdzie na tej imprezie tylko statyst±. Lepszy od Chamberlaina Za cztery lata Migdalski bêdzie mia³ 17 lat i mo¿e byæ silnym punktem kadry. Teraz skrzyd³owy mierzy 188 cm wzrostu i wa¿y 71 kg. W niedawnym meczu m³odzików MKS-MOS Pruszków z UKS Czarodzieje z Bielan popisa³ siê niebywa³ym wyczynem. Zdoby³ a¿ 227 punktów, a jego dru¿yna wygra³a 326:15! Rekordzista NBA, Wilt Chamberlain, zdoby³ w 1962 roku 100 punktów w meczu. By³a to co prawda doros³a koszykówka, ale potrzebowa³ na to jednak czterdziestu minut. Migdalski mia³ na koncie 100 punktów ju¿ w siódmej minucie drugiej kwarty. wiêcej