¦l±skie dru¿yny na Miêdzynarodowych turniejach
Dodane przez zibi dnia Maj 25 2008 19:00:00
 W ostatnich dniach rewelacyjnie spisuj± siê dziewczyny z naszych ¶l±skich klubów..... awans trzech dru¿yn kadeckich do fina³ów Mistrzostw Polski.... kadetki  JAS-FBG Sosnowiec wygrywaj± miêdzynarodowy turniej w Lesznie a m³odziczki UKS SP 27 Katowice zdobywaj± br±zowe medale w XVII miêdzynarodowym turnieju w ¯ylinie.... w tym te¿ turnieju uczestniczyli ch³opcy

zobacz fotki TUTAJ a filmiki TUTAJ  ( wszystkie bêd± dodane do jutra )
Rozszerzona zawarto newsa
Wielka szkoda, ¿e to ju¿ ostatni raz w tej przepiêknej hali na Boriku odby³a siê taka impreza. Na zakoñczenie turnieju organizatorzy poinformowali nas, ¿e hala zosta³a sprzedana  w prywatne rêce. Organizacja BADEM nie zawiesza swojej dzia³alno¶ci i turnieje bêd± siê odbywaæ w innym miejscu

Miêdzynarodowy Turniej Kadetek Leszno -  Polska 23-25 maj

 Koszykarki z Sosnowca wygra³y kolejno z :
Têcz± Leszno 55-48 ,Os± Zgorzelec 60-37 ,STK Szczecin 88-38 ,OSK O³omuniec (Czechy) 58-49 ,Spart± Praga(Czechy) 63-55

Królem strzelców zosta³a Klaudia Rutkowska

Indywidualne wyró¿nienia dosta³y  Katarzyna Kosa³ka i Izabela £aszczuk

Miêdzynarodowy Turniej m³odzików i m³odziczek ¯ylina - S³owacja 23-25 maj 2008

 Kategoria ch³opcy rocznik 1995 ( 16 zespo³ów ) WYNIKI

1.WKK Wroc³aw ( POLSKA )
2.OBUDAI KASZASOK DE-MAX BUDAPEST "B" ( WÊGRY )
3.HBK PRIEVIDZA ( S£OWACJA )

11. MOSM Bytom  ( POLSKA )
14. Joker Czêstochowa ( POLSKA )


Polacy w ALL STAR

Jasko³a i Mazur ( WKK Wroc³aw )

Kategoria ch³opcy rocznik 1996 ( 10 zespo³ów ) WYNIKI

1. BK IMC POVA®SKÁ BYSTRICA ( S£OWACJA )
2. TJ JISKRA KYJOV ( CZECHY )
3. BK POPRAD ( S£OWACJA )

7. UKS SP 27 KATOWICE ( POLSKA )

Kategoria dziewczyny  rocznik 1996 ( 10 zespo³ów ) WYNIKI

1. BK A©K SLÁVIA TRNAVA ( S£OWACJA )
2. BK SLÁVIA UMB BANSKÁ BYSTRICA ( S£OWACJA )
3. UKS SP 27 KATOWICE ( POLSKA )Serdeczne podziêkowania dla trenera MOSM Bytom Rafa³a Czyszpaka za przejazd do ¯yliny i z powrotem