Puchar zostaje w Lublinie 3 - miejsce naszego zespo³u
Dodane przez zibi dnia Luty 09 2009 14:00:00
relacja i fotki z turnieju czytaj wiêcej


Rozszerzona zawarto newsa Wygrana Pogoni nad Astoria Bydgoszcz da³a im III miejsce w lubelskim turnieju ...¦KM GRATULUJE Pasjonuj±ca koñcówka mecz u pierwsze miejsce ...jeszcze na 4 sekundy przed koñcem dwoma punktami prowadzi³ ZNICZ Jaros³aw jednak losy spotkania odwróci³y siê Mistrzostwo turnieju dla gospodarzy KKS NOVUM Lublin gratulujemy  dru¿ynie i trenerowi Paw³owi Kosiorowi
ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz - ZNICZ Jaros³aw 48 : 87
(13:22; 11:29; 12:22; 12:14).
Astoria: Raczyñski 14, Kamieñski 8, Kwinta 7, Józefczyk 0,B±k 2, ¯ujewski 8, Za³uski 0, Tkaczyk 6, Lubomski 3 
Znicz: Kamiñski 0, Gazarkiewicz 21, Jaskólski 3, Raba 2,Piskorz 0, Dusi³o 6, Cukierka 12, Jab³oñski 4, Czopik 15, Urban 13,Balicki 11, Wyka 0  

NOVUM Lublin - START Lublin 
81 : 56
(21:14; 23:16; 21:15; 16:11)
Novum: Kozak 8, Krzeszowski 0, Ogórek 6, Górecki 0, Mróz 2,Gospodarek 2, Wi¶niewski 10, Karolak Jakub 13, Podstawka 17,Ciechociñski 5, Adameczek 3, Dr±¿yk 15, Karolak Bart³omiej 0  
Start: Rygiel 3, Fr±czek 1, Zieba 2, Szadura 6, Eijofor 18,¦wi±tkowski 9, Rogala 8, Putowski 2, Stefaniuk 2, Kowalczuk 2, Wasi³ek2  

POGOÑ Ruda ¦l±ska - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. 68 : 72
(14:16; 7:17, 11:23; 36:16).
Pogoñ: Boronowski 0, Modrzyski 3, Lato 6, Janik 1,Jurczyñski 27, Wiszkowski 4, Grtuh 4, Karwacki 6, Korach 9, Stankala 4, Balon 4  
Piotrcovia: Nowerski 2, Kowalik 0, Krawczyk 2, Sikorski 2,Tomczyñski M. 24, Tomczyñski A. 12, Joñczyk 2, Jung 0, Rynkiewicz 20,Sowiñski 4, D±browski 4  

START Lublin - ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz
87 : 65
(17:14; 13:17; 21:18; 36:16)
Start: Fr±czek 0, Grygiel 8, Szadura 12, Eijofor 21,¦wi±tkowski 7, Rogala14, Putowski 6, Stefaniuk 14, Kowalczuk 0, Ziêba3, Wasi³ek 2
Astoria: Raczyñski 18, Kamieñski 16, Kwinta 6, Józewczyk 0,B±k 9, ¯ujewski 10, Za³uski 0, Traczyk 0, Lubomski 6   

POGOÑ Ruda ¦l±ska -
ZNICZ Jaros³aw 68 : 78
(28:19; 16;12; 11;29; 13:18)
Pogoñ: Boronowski 0, Karpacki 2, Lato 11, Jurczyñski 21,Modrzyñski 3, Stania³a 20, Gruth 1, Korach 3, Wiszkowski 2, Janik 0,Balon 5  
Znicz: Kamieñski 0, Gazarkiewicz 16, Jaskulski 0, Raba 0,Piskorz 0, Dusi³o 6, Cukierda 6, Jab³oñski 0, Czopik 15, Urban 22,Balicki 4, Wyka 9   trener: Maciej Milan

NOVUM Lublin - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.70 : 53
(17:17; 25:12; 21:11; 7:13).
Novum: Kozak 8, Krzeszowski 11, Ogórek 10, Górecki 0, Mróz 2, Gospodarek 10, Wi¶niewski 11, Karolak J. 7, Podstawka 8,Ciechociñski 1, Adameczek 0, Dr±¿yk 2, Karolak B. 0  
Piotrcovia: Norweski 8, Kowalik 0, Krawczyñ 0, Sikorki 4,Tomczyñski 7, Tomczyñski M 20, Joñczyk 0, Jung 0, Rynkiewicz 12,Sowiñski 0, D±browski 2  

PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. - ZNICZ Jaros³aw  63 : 84
(11:10; 18:18; 17:25;17:31)
Piotrcovia: Tomczyñski M 11, Tomczyñski A 21, Rynkiewicz 0, Sikorki 11, D±browski 9, Nowerski 4, Sowiñski 3, Krawczyk 2, Kowalik 2, Joñczyk 0, -
Znicz: Gazarkiewicz 24, Urban 13, Czopik 3, Cukierda 11, Dusi³o 13, Wyka 16, Balicki 0, Jab³oñski 2, Jaskólski 3, Raba 0, Piskorz2, Kamiñski 0 –

POGOÑ Ruda ¦l±ska - START Lublin 
69 : 60
(20:27; 11:12; 23:8; 15:13)
Pogoñ: Jurczyñski 28, Staka³a 13, Lato 2, Modrzyñski 11, Balon 8, Gruth 7, Karpacki 0, Wiszkowski 0, Janik i Boronowski 0
Start: Eijofor 2, Rogala17, Szadura 15, Stefaniuk 11, ¦wi±tkowski 6, Rygiel 3, Putowski 2, Wasi³ek 2, Ziêba 0, Kowalczuk 2, Fr±czek 0

NOVUM Lublin - ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz 
90 : 40
(23:4; 29:7; 12:13; 26:16)
Novum: Kozak 13, Krzeszowski 9, Ogórek 10, Górecki 0, Mróz 9, Gospodarek 6, Wi¶niewski 12, Karolak J 10, Podstawka 4, Ciechociñski 5, Dr±¿yk 12, Karolak B 0-

ZNICZ Jaros³aw - START Lublin  97 : 70
(30:19; 16:19; 22:18; 29:14)

ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.
63 : 60
(14:23; 20:10; 15:15; 14:12)

NOVUM Lublin - POGOÑ Ruda ¦l±ska 
63 : 58
(10:22; 19:11; 18:9; 16:16)

START Lublin - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. 72 : 65

ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz - POGOÑ Ruda ¦l±ska 54 : 100

NOVUM Lublin - ZNICZ Jaros³aw 
72 : 71

Koñcowa kolejno¶æ

   M PKT  Z  P  
 1 NOVUM Lublin  5 10 5 0  FOTO
 2 ZNICZ Jaros³aw 5 9 5 0  FOTO
 3 POGOÑ Ruda ¦l±ska  5 7 2 3 FOTO
 4 START Lublin 5 7 2 3 FOTO
 5 ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz 5 6 1 4 FOTO 
 6 PIOTRKOWIA Piotrków Trybunalski 5 6 1 4 FOTO

TABELKA-ORGANIZATORÓW

Nagrody indywidualne


MVP Najwszechstronniejszy zawodnik
Andrzej Urban (ZNICZ)


 Najlepszy strzelec
Pawe³ Jurczyñski (HAJDUKI-POGOÑ)


ZOBACZ-WSZYSTKICH-STRZELCÓW


Najlepszy obroñca
Micha³ Gospodarek (NOVUM)
 Najlepsi zawodnicy meczu o I-sze miejsce
od lewej:
Mateusz Wi¶niewski (NOVUM) i Andrzej Urban (ZNICZ)


 Pi±tka turnieju:


1 Kozak Tomasz ( NOVUM Lublin )
2 Lubomski Micha³ ( ASTORIA Bydgoszcz )
3 Stankala Tomasz ( POGOÑ Ruda ¦l±ska )
4 ¦wi±tkowski Krzysztof ( START Lublin )
5 Gazarkiewicz Mateusz ( ZNICZ Jaros³aw )ZOBACZ-JESZCZE-FOTOGALERIE-DZIENIKA-ZACHODNIEGO

Wyniki, punkty dziêki uporzejmo¶ci redakcji: lubelskikosz
oraz
zawodnikom Pogoni Ruda ¦l±ska
a tak¿e podziekowania dla Darka Lipskiego

FOTKI : http://www.lzkosz.com.pl/

krótkie relacje z meczy zobacz na stronie
 
http://www.lublin.polskikosz.pl/

Pisz± o turnieju

SPORT-ONET

DZIENNIK-ZACHODNI

SPORT-WP